DOEL EN OPZET
Deze website heeft niet alleen als doel een soort naslagwerk te zijn voor de leden van beide wijnclubs, maar biedt aan alle wijnliefhebbers nuttige informatie
(met degustatieverslagen) aan, die hen kan helpen in hun zoektocht naar en keuze van bepaalde wijnen.
HISTORIEK
In samenwerking met de Wijnacademie, Sommelier Wijnimport en Restaurant 't Vensterke werd in september 2001 gestart met een algemene wijncursus.
Deze cursus omvatte, over een periode van 13 weken, een deel theoretische kennis over een bepaalde wijnstreek in Frankrijk, zoals geografische situering, gebruikte wijnstokken, vinificatietechnieken, indeling, klassering...
Daarna volgde telkens een geleide degustatie van een aantal wijnen uit de desbetreffende streek. Zo werden er bijna 150 wijnen tijdens deze basiscursus geproefd en besproken.
De meest enthousiaste wijnliefhebbers wilden dit nadien verder zetten... en zo ontstond Wijnclub 't Vensterke.
Begin 2003 sloten zich daar dan de "pas-afgestudeerden" van de nieuwe basiscursus (die doorging in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap te Londerzeel) bij aan.
Vanaf begin 2004 degusteren we in onze wijnclub verder onder de naam: " Wijnclub DEGUVIN " in het Gemeenschapscentrum G.Walschap, St.Jozefstraat 44,1840 Londerzeel.
Eénmaal per maand wordt op analoge wijze een bepaald thema besproken en beproefd.
De Moorselse Wijnkring ( MWK ) ging van start in 1996, ook met een algemeen
inleidende basiscursus ( theoretisch gedeelte en begeleidende degustaties ).
De MWK komt maandelijks samen in GUDUL'S KAFFEE, R. Uyttersprotstraat 13
te 9310 Moorsel, waar Peter De Vis de uitbater is.
Een overzicht van de sedert 1997 gevolgde jaarprogramma's
door MWK bevindt zich in de rubriek: "Archief".
Sedert 2002 volgen beide wijnclubs, onafhankelijk van elkaar, hetzelfde degustatieprogramma."